Cpoint - Digitale Prijsuitreiking - Digital Prizegiving - Kart Kampioenschappen - Championships 2020

25 mei 2021

We hebben een lastig seizoen 2020 meegemaakt. Niet alleen in karting, maar in de gehele maatschappij werden we geconfronteerd met een gegeven dat we zo nog niet hadden gezien; Covid-19 stak de kop op. Ondanks dat de hele maatschappij op zijn kop stond zagen we toch de nodige lichtpuntjes ontstaan via onze sport. De races die we konden rijden werden door jullie van sportiviteit, kleur en glans voorzien. Dank daarvoor.

Vanmiddag hebben wij een uitnodiging gezonden naar de Kampioenen van de Cpoint Kart Kampioenschappen 2020 voor de Digitale Huldiging via een zoom-meeting:
Nederlands Kampioenschap Huurkarts NKH
GK4 Kart Series (GK4)
BEKC Endurance Karting 4Teams
Tillotson T4 Series Netherlands – NK Tillotson T4
IAME Series Netherlands – NK IAM
Datum digitale huldiging: donderdag 27 mei 2021
Aanvang: 16:00 uur
Verwachte eindtijd: 17.30 uur
Volgorde huldiging kampioenschappen zoals hierboven vermeld.
 
De digitale huldiging van de Kampioenen wordt mogelijk gemaakt door de KNAF en zal worden verzorgd door eMense.
Wij zullen een kort interview doen met de Kampioenen en hen gelegenheid bieden om zelf een persoonlijk (dank)woordje te doen.
 
Geïnteresseerden, zoals deelnemers, teamleden, sponsors, vrienden en familie kunnen de huldiging live volgen vanaf 16:00 uur via de link. https://cpoint.emense.live, waatvoor we u van harte uitnodigen. Er zijn 450 plaatsen in totaal ter beschikking.
 
Graag tot donderdag 27 mei, 16.00 uur.


Good afternoon to you all,
 
We have had a difficult 2020 season. Not only in karting, but in society as a whole we were confronted with a fact that we had not seen before; Covid-19.
Despite the fact that the whole society was turned upside down, we saw bright spots arise through our beloved sport. The races that we could organize were provided with sportsmanship, color and shine by you. Thanks for that.
 
This afternoon we have sent an invitation to the Champions of the Cpoint Kart Championships 2020 for the Digital Prizegiving via a zoom meeting:
Dutch Championship Rental Karts NKH
GK4 Kart Series (GK4)
BEKC Endurance Karting 4Teams
Tillotson T4 Series Netherlands - NK Tillotson T4
IAME Series Netherlands - NK IAME
Date: Thursday, May 27, 2021
Start: 4:00 PM
Expected end time: 5.30 pm
Order championships as mentioned above.

The digital honoring of the Champions is made possible by the KNAF and will be provided by eMense.

We will do a short interview with the Champions and will offer them the opportunity to leave a personal message.

Interested parties, such as participants, team members, sponsors, friends and family can follow the ceremony live from 4:00 PM via the link. https://cpoint.emense.live, for which we cordially invite you. In total there will be 450 places available.

We look forward to meet you all in the zoom-meeting of Thursday 27 May, 4:00 PM.