Informatie Collectieve Ongevallen Verzekering (COV) NKH

12 februari 2019

Via deze weg willen we u informeren over de Collectieve Ongevallen Verzekering (COV) zoals we die voor de NKH hebben afgesloten.

Karting is een serieuze sport met snelheidselement. Daar moeten we ons goed van bewust zijn en zorgvuldig mee omgaan.
 
Er wordt kennelijk wel eens gesuggereerd dat een door een organisator dan wel bond afgesloten COV overbodig is. Als reden wordt dan opgegeven, dat je via de aansprakelijkheidsverzekering van de kartbaan verzekerd zou zijn. En dat je zelf al via een verplichte zorgpolis verzekerd bent.
 
De kartbaan heeft dus veelal een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Is via die polis het bij een ongeval opgelopen letsel verzekerd? Alleen als je kan aantonen dat een “fout” is gemaakt, bijvoorbeeld dat achterstallig onderhoud aan het materiaal het letsel heeft veroorzaakt. Het bewijs moet dan van jou komen. De rijders ondertekenen bovendien een formulier met de nodige tekst over bewust zijn van risico’s, gezondheid en juist het afzien van schadeclaims. Ongevallen tussen deelnemers onderling worden bovendien vrijwel altijd uitgesloten van een dergelijke dekking!
 
U bent voorts inderdaad verplicht verzekerd voor ziektekosten, al dan niet met een aanvullende polis. Niet iedere (aanvullende) polis is gelijk. Daarom is het ook goed dat u hiernaar informeert bij uw zorgverzekering. En dan hebben we het dus alleen over de kosten om weer beter te worden. En dat is maar een deel van de kosten bij letsel!
 
Een ongevallenverzekering keert een relatief hoog bedrag uit op basis van uw (blijvend) letsel, zonder een discussie over schuld, fouten of verwijten.
 
In de auto- en kartsport is daar een behoorlijk risico, dus een behoorlijke premie aan verbonden. 
Dat gegeven kan de organisator ertoe verleiden er dan maar vanaf te zien. Dat is persoonlijk. Je wilt tenslotte de kosten voor de deelnemers zo laag mogelijk houden. Ja, totdat er een ongeval met letsel gebeurt.
 
Je kunt er zogezegd voor kiezen om weg te kijken. “Ach, er gebeurt niet veel” en als er iets gebeurt ben je via de kartbaan verzekerd. Wel, dat is pertinent niet het geval.

Wij zien het als organisatie als onze taak, dat we via het verzekeren van ongevallen door het afsluiten een COV, het in onze races opgelopen blijvend letsel financieel goed regelen en instaan voor een goede verzekering. Daarom stellen we deze polis verplicht tegen een bedrag van € 40,00 per rijder voor een heel seizoen, zodat iedereen als rijder en medewerker is verzekerd voor een fatsoenlijk bedrag ingeval er iets gebeurt.