NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP HUURKARTS NKH - WIJZIGING REGLEMENT 2021

18 november 2021

In het lopende seizoen Officieel Nederlands Kampioenschap Huurkarts NKH 2021 komen we als gevolg van eerdere Covid-19 maatregelen niet aan het aantal van twaalf wedstrijden NKH en zes wedstrijden NKH Tillotson T4, zoals vermeld in artikel 15 van het Sportief Reglement.

Na overleg met de KNAF wordt het artikel 15 “Opzet van de Totaalklassementen” van het Sportief Reglement gewijzigd in:
 
15. DE OPZET VAN DE TOTAALKLASSEMENTEN 
1. De NKH en NKH KIDs omvatten ieder negen (9) voor het kampioenschap meetellende wedstrijden.
2. De TILLOTSON T4 HUURKART NKH omvat vier (4) voor het kampioenschap meetellende wedstrijden.
 
Puntentelling en schrapresultaten 
1. NKH
a. Een wedstrijd bestaat uit een van tevoren aantal te bepalen Selectieheats en Finales, waaraan door iedere rijder in gelijke mate wordt deelgenomen.
b. De uitslag van de Selectieheats en van de Daguitslag worden gelijk gewaardeerd voor het Totaalklassement in de puntentelling plaatsen 1 tot en met 75: 50-44-40-38-36-35,5-35-34,5-34-33,5-33 etc. Vervolgens wordt vanaf plaats 76, 1 punt aan de rijders toegekend.
 
2. NKH KIDs
a. Ingeval aantal tot 14 rijders 
1. Een wedstrijd bestaat uit een aantal van tevoren te bepalen Heats, waaraan door iedere rijder in gelijke mate wordt deelgenomen.
2. De uitslag van iedere Heat wordt gelijk gewaardeerd voor het Totaalklassement in de puntentelling, gerekend vanaf plaats 1: 50-44-40-38-36-35,5-35-34,5-34-33,5-33 etc.
 
b. Ingeval aantal 15 - 21 rijders 
1. Een wedstrijd bestaat uit een van tevoren aantal te bepalen Selectieheats en Finales, waaraan door iedere rijder in gelijke mate wordt deelgenomen.
2. De uitslag van de Selectieheats en van de Daguitslag worden gelijk gewaardeerd voor het Totaalklassement in de puntentelling plaatsen 1 tot en met 75: 50-44-40-38-36-35,5-35-34,5-34-33,5-33 etc. Vervolgens wordt vanaf plaats 76, 1 punt aan de rijders toegekend.
 
3. TILLOTSON T4 HUURKART NKH 
a. Een wedstrijd bestaat uit een aantal van tevoren te bepalen Heats, waaraan door iedere rijder in gelijke mate wordt deelgenomen.
b. De uitslag van iedere Heat wordt gelijk gewaardeerd voor het Totaalklassement in de puntentelling, gerekend vanaf plaats 1: 50-44-40-38-36-35,5-35-34,5-34-33,5-33 etc.
NEDERLANDS
 
Algemeen 
1. Wanneer niet aan een wedstrijd wordt deelgenomen wordt het aantal punten per onderdeel gewaardeerd met 0 punten;
2. Van het totaal aantal wedstrijdresultaten worden in de NKH en NKH KIDs vier en in de TILLOTSON T4 HUURKART NKH drie schrapresultaten doorberekend, met hierin de regel dat ook de nulresultaten in niet-deelgenomen wedstrijden mogen worden geschrapt.
3. Een diskwalificatieresultaat (DQ) wordt gewaardeerd met 0 punten en mag niet als schrapresultaat worden aangewend.
4. Bij een situatie waarbij twee of meer rijders in de Eindstand na aftrek van de schrapresultaten een gelijk aantal punten hebben behaald, is in eerste instantie het aantal deelgenomen wedstrijden bepalend voor de onderlinge stand, waarbij de rijder met het hoogst aantal deelgenomen wedstrijden als eerste wordt geklasseerd in de onderlinge stand.
5. Is dat aantal gelijk, dan is het aantal behaalde eerste plaatsen in het totaal aantal van toepassing zijnde wedstrijdresultaten bepalend voor de onderlinge stand.
6. Is dat aantal gelijk dan is vervolgens het aantal behaalde tweede plaatsen bepalend, vervolgens het aantal derde plaatsen etc.
 
Bijzondere bepaling
Rijders die in de laatste seizoenswedstrijd voor de eerste keer aan de NKH 2021 deelnemen, zullen worden opgenomen in het dagklassement en op basis van de onderlinge volgorde met een zogenaamd nulresultaat in de eindstanden van de NKH respectievelijk NKH KIDs.
 
Het betreffende Addendum is als bijlage bij deze email gevoegd.
 
Indien u zich als deelnemer hiermee niet kunt verenigen kunt u hiertegen tot uiterlijk vrijdag 26 november bezwaar aantekenen via email naar info@cpoint-racewear.com.