NKH Wijziging opzet competitie 2017 en Voorinschrijving Seizoen 2017 opengesteld

30 september 2016

Een topseizoen Nederlands Kampioenschap Huurkarts NKH gaat richting laatste wedstrijden 2016. Er komen veel aanmeldingen binnen voor volgend seizoen, zowel uit de huidige groep rijders als van nieuwe rijders die een instap in de NKH willen gaan maken.

We draaien nu in een opzet NKH First en NKH Second Division.
Om de competitie nog aantrekkelijker te maken gaan we een nieuwe opzet introduceren, gebaseerd op CIK reglementen. Hierdoor komt er meer ruimte voor een grotere groep deelnemers.

Wat houdt dit in

De twee klassementen NKH First- en Second Division komen te vervallen.
In de plaats daarvan komt er één Klassement NKH en één Klassement NKH KIDs. (Voor de KIDs verandert er momenteel nog niets).

Voor de NKH gaat het er als volgt uitzien

Er kunnen zich drie per wedstrijd drie mogelijkheden voordoen. Plaatsing van de groep rijders in één, twee dan wel drie poules, al naar gelang het aantal inschrijvingen en beschikbare aantal karts.

1. Kwalificatieheats

De poules rijden twee keer een kwalificatieheat tegen elkaar. Aan de uitslagen worden punten toegekend. Waarna er een Totaalstand van de Kwalificatieheats wordt opgemaakt.
Aan de Totaalstand worden kampioenschapspunten toegekend.

2. Finales

De totaalstand na de Kwalificatieheats is bepalend voor plaatsing in één, twee dan wel drie Finales (A-B-C). Eén race per Finale.
Vervolgens wordt de Daguitslag vastgesteld; rijders in de A-Finale eindigen het hoogst in de dagstand, vervolgens de rijders in de B-Finale, tenslotte de rijders in de C-Finale.
Aan de Daguitslag worden kampioenschapspunten toegekend.

Er wordt per wedstrijd dus twee keer punten toegekend voor de Tussenstand NKH 2017; aan de Totaalstand na de Kwalificatieheats en aan de Daguitslag Finales.

Er blijven twee extra klassementen in het kampioenschap gehandhaafd: Middengewicht en Zwaargewicht, zoals dat nu ook het geval is.

Resumé

  • Rijders rijden ieder drie heats op een dag. Twee kwalificatieheats en een finale.
  • Geplaatst in één, twee dan wel drie poules; afhankelijk van aantal karts en inschrijvingen.
  • De poules rijden twee kwalificaties tegen elkaar. Tussenstand op basis van punten en beste tijd. Deze tussenstand wordt met punten gehonoreerd ten behoeve van de Kampioenschapsstand.
  • Finale heats; A-B-C; afhankelijk van aantal karts en inschrijvingen.
  • De Finales bepalen de daguitslag. De A-B-C-Finales worden met punten gehonoreerd ten behoeve van de Kampioenschapsstand. (Punten verschillend per Finalegroep)

Voorbeeld:
Middelburg; 17 beschikbare karts.
Bij 17 deelnemers één poule; bij 17-34 deelnemers twee poules; vanaf 34 deelnemers drie poules. In Middelburg kunnen dus max. 51 deelnemers geplaatst worden.
Bij 51 deelnemers; drie poules A, B, C.
Zes Kwalificatieheats: twee keer A-B; A-C; B-C.
Opmaken tussenstand. Punten tbv kampioenschap worden toegekend aan de rijders.
De tussenstand is bepaalt de indeling van de Finales A-B-C.
De Finales worden verreden en  bepalen de dagstand. Punten tbv kampioenschap worden toegekend aan de rijders.

Je moet dus iedere wedstrijd, iedere heat en iedere finale vol aan de bak om de punten in die grote groep rijders te pakken.

De kalender bestaat uit elf wedstrijden op de betere Indoor- en Outdoorbanen. Zodra de kalender bekend is zullen we die publiceren. We gaan een nog boeiender seizoen NKH tegemoet.

De eerste aanmeldingen kwamen al enige weken geleden binnen. Het animo onder nieuwe rijders is groot. Een mooie instroom in het kampioenschap is het gevolg. Dat is een goede zaak voor de kartsport.

De Voor-inschrijving voor seizoen 2017 is opengesteld 

Deelnemers die Voor-inschrijven voor het hele seizoen gaan voor bij inschrijving, waarbij de rijders die in seizoen 2016 hebben deelgenomen voorrang krijgen.
De voorrangsregeling geldt tot vrijdag 14 oktober 2016.

Maximaal kunnen 48 rijders een Voor-inschrijvingsplaats voor alle wedstrijden krijgen. Dit aantal is gebaseerd op de baan met het minst aantal beschikbare karts, 16 stuks.

Overige beschikbare plaatsen op banen met meer dan 16 karts worden vervolgens toegewezen, waarbij degenen die zich voor meerdere races inschrijven voorrang krijgen.

Wil je verzekerd zijn van deelname aan alle wedstrijden is het raadzaam om je voor in te schrijven voor alle races.
Wij verplichten ons om de eerste 48 Voor-ingeschreven rijders te plaatsen, deze rijders verplichten zich om alle races mee te rijden. Bij het afzeggen tot maximaal twee races is dat kostenvrij, voor iedere volgende afzegging betaalt de voor-ingeschreven rijder € 20,00 per afgezegde race aan de organisatie.

De inschrijfbedragen en kosten licentie worden nog bekend gemaakt. Houd a.u.b. rekening met een enkele wijziging.